کارتن اسباب کشی و جابجایی صنایع سهند مدل A1

نکات مثبت

استحکام بالا، محل مناسب برای ثبت مشخصات